Дэлхийн соёлт улс үндэстэн бүрийн үсэг, бичиг нь тухайн ард түмний зан заншил, эртний уламжлалт соёл сэтгэхүйн онцлогийг хадгалдагаараа бусад үндэстэнээс ялгагддаг. Нэн эртний нүүдэлчин монголчуудын утга соёл, үсэг бичгийн урлагийг сонирхон судалваас түүний баялаг түүх нь олон зууны турш олон янзын бичиг авч хэрэглэж, шинэчлэн боловсруулж судар ном хөшөө дурсгалдаа бичиж үлдээсэн түүх нэн арвин билээ.

0 comments:

Post a Comment